Algemene voorwaarden

  • Een lesblok bestaat uit 10 lessen*. De data kun je bekijken op de website.
  • De contributie moet voldaan worden bij de eerste les. Tussentijds instromen is mogelijk; de contributie wordt dan bepaald naar rato van de nog resterende lessen.
  • Restitutie van de contributie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
  • Wil je de lessen beëindigen, geef dit zo snel mogelijk door via info@moyari-yoga.nl
  • Er wordt geen les gegeven in de schoolvakanties.

Yoga is in principe geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, lenigheid, conditie. Wel is het belangrijk, als er beperkingen zijn, om deze voor aanvang van de les door te geven zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Het wordt aanbevolen de aanwijzingen van de docent op te volgen. Bij twijfel altijd contact opnemen met je huisarts of behandelend specialist.
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

* Indien een blok uit minder dan 10 lessen bestaat, wordt het lesgeld naar rato berekend.