Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Moyari Yoga. Moyari Yoga is gevestigd in Valkenswaard aan Tapperwei 3. Het Kamer van Koophandelnummer is: 66460700. Moyari Yoga is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring legt Moyari Yoga uit wat haar algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Moyari Yoga beschrijft welke persoonsgegevens zij van u verwerkt, hoe zij uw privacy waarborgt en welke rechten u heeft. Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die Moyari Yoga verwerkt van klanten die deelnemen aan haar lessen. Van klanten die niet meer deelnemen aan haar lessen worden de gegevens verwijderd.

Wat is het algemene privacybeleid van Moyari Yoga?

 • Moyari Yoga respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.moyari-yoga.nl, en van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Moyari Yoga stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Moyari Yoga deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.
 • Moyari Yoga is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Moyari Yoga altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelt Moyari Yoga uw persoonsgegevens en hoe komt zij hieraan?

Moyari Yoga verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten
 • uw gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon
 • de website van Moyari Yoga bezoekt
 • een zakelijke relatie met Moyari Yoga hebt

De meeste gegevens die Moyari Yoga van u verzamelt levert u zelf aan.

Voor welke doelen verzamelt Moyari Yoga uw persoonsgegevens?

Moyari Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. Moyari Yoga gebruikt uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de wijziging in de data en/of tijden van haar lessen.
 • Uitvoeren contract. Als je klant bent van Moyari Yoga, dan verwerkt Moyari Yoga uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wet- en regelgeving. Moyari Yoga verwerkt uw persoonsgegevens indien zij daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht is.

Als u Moyari Yoga toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt. Alleen de eigenaar van Moyari Yoga heeft  toegang tot uw persoonsgegevens.

Wat als het privacybeleid van Moyari Yoga wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en haar diensten kunnen veranderen. Moyari Yoga behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op haar website, www.moyari-yoga.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2023.